De basis van het Kultuureiland waaronder de infrastructuur en enkele basisvoorzieningen wordt in 3 zogenaamde clusters aangelegd.

Cluster 1 is in 2021 afgerond , een terugblik:

In de winter van 2020/2021 is gestart met de eerste herstructurering, de Damsterplas werd allereerst weer zichtbaar gemaakt vanaf de Damsterweg middels het snoeien van flink wat wilgen, welke zijn hergebruikt in diverse insectenhotels.

Daarnaast is een flink deel van de vrijgekomen fors bemeste grondlaag afgeschept en omgevormd naar diverse nieuwe heuvels en basis voor podia op het terrein.

Er werd gewerkt aan het regelbaar beheersen van het waterpeil in de plas, mede om afbrokkeling aan de oevers te voorkomen. Deze oevers zijn tevens ingezaaid met een inheems waterkant mengsel ter versterking en bevordering van de biodiversiteit.

Een kleine parkeerplaats is aangelegd evenals vast water en stroom.

Voor de opslag en klein gebruik zijn tevens containers geplaatst  bij het zaagpodium en de T tuin welke alvast kunstzinnig beschilderd zijn door kunstenaar Jan Schoffelmeijer.

De T tuin container is voorzien van enkele basis elementen en een tijdelijke overkapping waardoor het mogelijk werd kleinschalige horeca (warme en koude dranken) en een kleine workshoplocatie in gebruik te nemen.

De ontgonnen grond is voorzien van slingerpaden en ingezaaid met diverse inheemse bloemenmengsels ter bevordering van de biodiversiteit en natuurlijk ook omdat het mooi is!

De insectenheuvels, vijverkant en nieuwe grondheuvels zijn beplant met diverse doeleinden, van nuttige kruiden tot theekruiden tot eetbare bloemen en groenten voor de horeca.

De eerste 2 podia zijn voorzien van banken en de eerste libelle picknick en een zitbankje onderweg, beide gemaakt door kunstenaar Bert Dolfing zijn geplaatst.

Rondom de plas is een algemeen wandelpad met diverse zijpaden (opnieuw) aangelegd, waardoor het mogelijk is rondom de hele plas te wandelen.