In de winter van 2020/2021 is gestart met de eerste herstructurering, de focus in deze voorbereidende fase lag op een aantal punten:

Zichtbaarheid  

De Damsterplas werd allereerst weer zichtbaar gemaakt vanaf de Damsterweg middels het snoeien van flink wat wilgen, welke zijn hergebruikt in diverse insectenhotels.

Daarnaast is een flink deel van de vrijgekomen fors bemeste grondlaag afgeschept en omgevormd naar diverse nieuwe heuvels en basis voor podia op het terrein.

Basisvoorzieningen als stroom, water, toiletten

Altijd een beetje onzichtbaar werk maar wel noodzakelijk; nutsvoorzieningen zijn aangelegd.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Er zijn 2 kleine parkeerplekken aangelegd, alsmede een toegangsweg naar de tijdelijke werk- en opslaglocatie aan de Noordzijde van het terrein.

Rondom de plas is een algemeen wandelpad met diverse zijpaden (opnieuw) aangelegd, waardoor het mogelijk blijft rondom de hele plas te wandelen.

Opslag en een overdekte werkplek

In de hoek Noord West is een kleine tijdelijke werk en opslagplek aangelegd. Voor de opslag en klein gebruik zijn tevens containers geplaatst bij het zaagpodium en de T tuin welke alvast kunstzinnig beschilderd zijn door kunstenaar Jan Schoffelmeijer.

Uitbreiding van de biodiversiteit

Er werd gewerkt aan het regelbaar beheersen van het waterpeil in de plas, mede om afbrokkeling aan de oevers te voorkomen. Deze oevers zijn tevens ingezaaid met een inheems waterkant mengsel ter versterking en bevordering van de biodiversiteit.

De insectenheuvels, vijverkant en nieuwe grondheuvels zijn beplant voor diverse doeleinden, van nuttige kruiden tot theekruiden tot eetbare bloemen en groenten voor de horeca.

De ontgonnen grond is voorzien van slingerpaden en ingezaaid met diverse inheemse bloemenmengsels ter bevordering van de biodiversiteit en natuurlijk ook omdat het mooi is!

Aan de Noord zijde en de hoek Noord-Oost is een start gemaakt met het voedselbos, diverse fruit- en notenbomen en struiken zijn reeds geplant.

Zitplekken en kunstwerken

De eerste 2 podia zijn voorzien van banken en de eerste libelle picknick en een zitbankje onderweg, beide gemaakt door kunstenaar Bert Dolfing zijn geplaatst.

Tevens zijn er in het voorjaar van 2022 3 fraaie Totempalen geplaatst van kunstenaar Peter Schudde(waarvan er helaas 1 is afgezaagd en gestolen)

Er staan nog wat extra bankjes aan de Zuid en Westzijde in de nabije planning.

T tuin en tijdelijke exploitatie units

De T tuin container is voorzien van enkele basis elementen en een tijdelijke overkapping waardoor het mogelijk werd kleinschalige horeca (warme en koude dranken) en een kleine workshoplocatie in gebruik te nemen.

In 2023 zijn er nabij de T tuin 2 extra tijdelijke units geplaatst voor kleinschalige exploitatie en horeca.