De Culturele Herontginning van voormalige zandwinlocatie Damsterplas te Steendam tot Kunst- en Cultuurpark Kultuureiland omvat de ontwikkeling van een educatief (directe- en verkapte Kunst- en Cultuureducatie) Kunst- en Cultuur Belevenispark voor alle leeftijden waarin diverse disciplines m.b.t. kunst, cultuur, natuur, recreatie, speelsport en vermaak samenkomen.

Het Kultuureiland zal zeker niet in een paar jaar als een compleet activiteitenpark de grond uitgestampt worden, maar organisch met respect voor de natuur ontstaan gedurende een langere periode.

In de plannen gaan we uit van een uiteindelijke minimale bebouwing aan de noordzijde van het terrein. Het betreft een multifunctioneel gebouw voor bezoekers, tentoonstellingen en horeca, een werkplaats (met opslag) en een groepsaccommodatie voor onder meer symposia, cursussen en bijeenkomsten van diverse aard. De realisatie hiervan duurt nog even, in de tussentijd hebben we ervoor gekozen te werken met tijdelijke verplaatsbare units.

Kleinschalige exploitatie en kunstlocaties vinden plaats aan de noord en oostzijde van het terrein waar ook de eerste podia liggen te midden van de natuur en de tuinen.

Aan de West en Zuid zijde laten we de natuur ongemoeid, al maaien we wel de paden en zullen er wat bankjes  en mogelijke recreatieve paden geplaatst worden aan de bestaande route.

Het aanbod aan activiteiten groeit navenant mee met de accommodaties.