Kultuureiland Damsterplas is dagelijks vrij toegankelijk. Bij besloten en of betaalde evenementen kan het evenemententerrein rechts van de parkeerplaats (deels-)worden afgesloten, dit wordt op de P duidelijk aangegeven op de informatieborden en op de agenda. Voor kleinere bijeenkomsten van diverse aard is het terrein gewoon open, maar vragen we u wel dringend de hond aan te lijnen op het evenemententerrein.

De T tuin waar u kunt genieten van een kopje koffie, thee, limonade of chocomelk is geopend als de vlag uithangt.(vaak op woensdag en zondag)

info bus op KE