Kultuureiland Damsterplas is dagelijks vrij toegankelijk. Bij besloten en of betaalde evenementen kan het evenemententerrein rechts van de parkeerplaats worden afgesloten, dit wordt op de P duidelijk aangegeven op de informatieborden en op de agenda. Het terrein waar de paarden lopen blijft over het algemeen wel vrij toegankelijk. Voor kleinere bijeenkomsten van diverse aard is het terrein gewoon open, maar vragen we u wel dringend de hond aan te lijnen op het evenemententerrein.

De T tuin waar u kunt genieten van een kopje koffie, thee of chocomelk is geopend als de vlag uithangt.

info bus op KE